Aktualności

2014-06-26

Oncompass – serwis poświęcony terapii spersonalizowanej już w Polsce!

   

„Pomagamy lekarzom oraz pacjentom w podejmowaniu trafnej decyzji o wyborze terapii spersonalizowanej”


Z początkiem czerwca uruchomiony został polskojęzyczny serwis informacyjny Oncompass, którego celem jest pomoc lekarzom i pacjentom w podejmowaniu trafnych decyzji o wyborze terapii spersonalizowanej na podstawie analizy mutacji genowych. Udostępnienie wiedzy o leczeniu spersonalizowanym oraz obsługa serwisu Oncompass w języku polskim to dla wielu pacjentów szansa na udział w badaniach klinicznych prowadzonych na całym świecie oraz świadomy wybór strategii leczenia w oparciu o wyniki szczegółowych badań mutacji genów w przebiegu choroby nowotworowej.


Serwis internetowy www.oncompass.pl zawiera wiele podstawowych informacji dotyczących genezy nowotworów. Tłumaczy, w jaki sposób można wykonać badania, i wskazuje, w jakich przypadkach terapia spersonalizowana może przynieść najlepsze efekty, a gdzie istnieją jej ograniczenia. Prosta struktura strony i przyjazny wygląd, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania pozwalają na sprawne korzystanie z serwisu. Równolegle z obsługą telefoniczną firma KPS Diagnostics Ltd., do której należy Oncompass, zapowiada rozwój sieci partnerskich ośrodków w kilku regionach Polski, aby dostęp do serwisu był jeszcze bardziej optymalny dla pacjentów.

Jedną z propozycji serwisu Oncompass jest możliwość skorzystania z Patient Assistance Service(Serwis Wsparcia Pacjenta), w ramach którego wyszukiwane są na całym świecie (a także w Polsce) prowadzone aktualnie badania kliniczne, do których pacjent z określonym profilem zbadanych mutacji genowych miałby szansę się zakwalifikować. Serwis ten zapewnia pacjentowi pomoc w zakresie kontaktu z danym ośrodkiem prowadzącym badanie kliniczne, określenie dostępności i aktualnego statusu badania klinicznego oraz możliwości zakwalifikowania pacjenta do badania, a także ustalenie pierwszego terminu wizyty w konkretnym ośrodku. To zasługa aktualizowanej na bieżąco bazy danych o badaniach klinicznych. Zdiagnozowany pod kątem mutacji genowych pacjent onkologiczny może otrzymać informację na temat dostępności leczenia celowanego w wymiarze globalnym, adekwatnie do poszczególnych typów nowotworu.

W oparciu o serwis Oncompass polscy onkolodzy mają możliwość zintegrowania diagnostyki molekularnej i terapii spersonalizowanej w ramach strategii „skrojonej na miarę” każdego pacjenta. W ośrodkach firmy KPS analizowanych jest 6 lub 58 możliwych mutacji genowych związanych z powstawaniem nowotworów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu i wiedzy najlepszych ekspertów. Po przeprowadzeniu badań odnośnie do mutacji genowych okaże się, czy na rynku jest dostępny i zatwierdzony lek stosowany w leczeniu danego rodzaju nowotworu bądź też jeszcze niezatwierdzony, i tym samym nierefundowany, inny odpowiedni lek celowany molekularnie. Będzie również wiadomo, czy prowadzone jest gdzieś badanie kliniczne, do którego pacjent może być zakwalifikowany, aby uzyskać skuteczne leczenie celowane molekularnie w oparciu o przeprowadzone wcześniej badania mutacji genowych, które wskazuje na spersonalizowany profil leczenia. Tym samym zmierzamy w kierunku bardzo istotnym w leczeniu onkologicznym, które ma za zadanie dopasowanie odpowiedniego leczenia celowanego molekularnie dla konkretnego pacjenta, z określonym profilem mutacji genowych w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas.

Obecnie klinicznie stosowanych jest około 30 terapii celowanych, a ponad 200 jest w trakcie badań klinicznych. Oznacza to, że za 3–4 lata liczba lekarstw co najmniej się podwoi. Dla większości obecnych pacjentów terapie te mogą być dostępne wyłącznie w próbach klinicznych. Niemniej jednakpacjenci już z nich znacząco korzystają w fazie I prób klinicznych, jeśli zostali wybrani na podstawie molekularnego profilu nowotworu. Na szczęście zaawansowanie technologii następnej generacji zapewnia możliwość zidentyfikowania wszystkich genów „decydujących” – całego profilu molekularnego – w nowotworze pacjenta za cenę jednomiesięcznej terapii celowanej – tłumaczy dr Istvan Petak, współzałożyciel serwisu oraz dyrektor naukowy KPS Life Science.

Kompleksowa i innowacyjna diagnostyka prowadzona w oparciu o badania molekularne prowadzona przez firmę KPS Diagnostics zwiększa szansę na zatrzymanie rozwoju nowotworu i zidentyfikowanie najbardziej efektywnego leczenia, dopasowanego do odpowiedniej terapii w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną. Dla pacjenta oznacza to często zaoszczędzenie tak cennego w leczeniu czasu.

Więcej informacji na: www.oncompass.pl


Firma KPS Diagnostics Co. jest międzynarodową firmą informacji i diagnostyki molekularnej, która  pomaga chorym na raka w odnalezieniu najlepszych dla nich terapii celowanych. Posiada 10-letnie doświadczenie w farmakodiagnostyce molekularnej oraz najnowocześniejsze, odznaczone certyfikatem ISO laboratorium diagnostyczne patologii molekularnej, uznane przez zewnętrzne programy jakości Europejskiego Stowarzyszenia Patologów. Siedziba firmy znajduje się w Heidelbergu (Niemcy) oraz w Budapeszcie (Węgry), a sieć dystrybutorów obejmuje także Szwajcarię, Rumunię, Hiszpanię, Wielką Brytanię, Polskę, a wkrótce również Czechy.

Więcej informacji na: http://kpsdx.com/

Kontakt dla mediów:
Alicja Zakrzewska, Fama PR
Mob. 605 73 46 38, e-mail: alicja@famapr.pl


Witryna ma charakter edukacyjny, a nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały
podane właściwie, jednakże ostateczne decyzje dotyczące stosowania terapii stanowią wyłączną domenę i odpowiedzialność lekarza. Zarówno
autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zamieszczonych na tych stronach.