Acta Haematologica Polonica - Organ Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

Kwartalnik pod Redakcją:

Redaktor Naczelny (Editor-in-Chief):
Tadeusz Robak

Redaktorzy Działów (Associate Editors)
Krzysztof Chojnowski
Piotr Smolewski
Krzysztof Warzocha

Sekretarz Redakcji:
Anna Korycka

Rada Redakcyjna:
Przewodniczący (Chairman): Anna Dmoszyńska (Lublin)

Członkowie (Members):
Ewa Brojer (Warszawa),
Ladislav Chrobak (Hradec Kralowe),
John M. Goldman (Londyn),
Janusz Hansz (Poznań),
Andrzej Hellmann (Gdańsk),
Jerzy Hołowiecki (Katowice),
Wiesław W. Jędrzejczak (Warszawa),
Mieczysław Komarnicki (Poznań),
Lech Konopka (Warszawa),
Maria Kopeć (Warszawa) ,
Jerzy Kościelak (Warszawa),
Sabina Kotlarek - Haus (Wrocław),
Magdalena Łętowska (Warszawska),
Stanisław Maj (Warszawa),
Anna Płużańska (Łódź),
Roma Rokicka - Milewska (Warszawa),
Jacek Roliński (Lublin),
Jan Sabliński (Warszawa),
Halina Sayfriedowa (Warszawa),
Aleksander B.Skotnicki (Kraków),
Kazimierz Sułek (Warszawa),
Ignacy Urasiński (Szczecin),
Jacek Wachowiak (Poznań),
Peter H. Wernik (Nowy Jork),
Dariusz Wołowiec (Wrocław),
Krystyna Zawilska (Poznań),
Barbara Żupańska (Warszawa)

Poprzedni Redaktorzy:
Józef Japa (1970 - 1976),
Jerzy Kościelniak (1976 - 1985),
Stanisław Maj (1986 - 1991)

Czasopismo dotowane przez Komitet Badań Naukowych.
Acta Haematologica Polonica is indexed in EMBASE/Excerpta Medica and BIOSIS Previews® database.

Adres Redakcji (Address of the Editorial Board):
Klinika Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Pabianicka 62
tel. (0 42) 689-51-91, 689-51-98, fax (0 42) 689-51-92
e-mail: akorycka@csk.umed.lodz.pl
Witryna ma charakter edukacyjny, a nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały
podane właściwie, jednakże ostateczne decyzje dotyczące stosowania terapii stanowią wyłączną domenę i odpowiedzialność lekarza. Zarówno
autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zamieszczonych na tych stronach.